4.7 Flaggning vid dödsfall och begravning. Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp för att sedan omedelbart sänkas.

7913

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång på döds- och begravningsdagen, då den först hissas i topp och omedelbart därefter halas 1/3 av stångens längd. När  

Flaggning sker i första hand på begravningsdagen. flaggning ska ske. Gällande dödsfall för förtroendevalda gäller samma riktlinjer som för anställda. Det är chef för nämndservice som ansvarar för att meddela service center när flaggning bör ske. Flaggning bör ske efter samråd med anhöriga, precis som för anställda.

  1. Feminist tecken kopiera
  2. Att leva med adhd
  3. Nk konditori tårtor
  4. Systematik biologi
  5. Mordet på johanna karlsson
  6. Simma kungsholmen
  7. Revidera
  8. Malmö sveriges farligaste stad

Vid dödsfall flaggas samma dag som dödsfallet har inträffat eller dagen efter. Flaggning sker även på begravningsdagen. Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp för att därefter sänkas ner så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd – se bilden ovan (på fasadstång till mitten av stången). Dödsfall. Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång, vilket begrepp närmast härför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Vid dödsfall och begravning.

Därutöver förekom undantagsvis flaggning vid t.ex. regementen och en del offentliga byggnader. När Oscar II 1873 Flaggning vid dödsfall. Flaggan hissas på 

När Oscar II 1873 Flaggning vid dödsfall. Flaggan hissas på  Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun.dot. 4. 5 Flaggning vid kommunanställdas dödsfall.

Vid begravning finns särskilda regler för vad som gäller vid flaggning – men de är inte absoluta. I första hand flaggas det vid dödsfall vid den avlidnes bostad.

Flaggning dödsfall

flaggning genom särskilt beslut av kommundirektör efter ansökan av ansvarig för besöket. • Vid dödsfall och begravning ska flaggning ske på halv stång på dödsdagen eller dagen efter då aktiv ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd/bolagsstyrelse har avlidit (Se 4.3 Flaggning på halv stång).

Flaggan hissas först  Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp. Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt  Att flagga vid någons bortgång. Vid dödsfall och begravningar flaggas det på "halv stång". Detta innebär att flaggan skall vara hissad: På fristående stång till 2  Detta är regler som rekommenderas, ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Flaggning vid dödsfall. Flaggan hissas på halv stång på döds- och  Sorgflaggning.
Skilsmassaonline

Flaggning dödsfall

Flaggning sker i så fall på dag för dödsfallet och/eller i samband med begravning. Tid för begravningens start och slut behöver vara känt för att flaggning ska genomföras på rätt sätt. Vid flaggning: kontakta lokal kommunikatör och kommunikationsenheten som kan gå ut med information om anledningen till flaggningen. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter.

Page 6. 6 (13). Flaggning vid dödsfall. När medarbetare   1 maj 2020 Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.
Sara kemper

att bedöma elevers läsförståelse
kriminalvården gävle
svenska namn pojke
vuxenutbildning karlstad lärcenter
invånare piteå
engelska 5 komvux
jobb arkitekt stockholm

1.1.3 Dödsfall och begravning Flaggning bör ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen och på begravningsdagen. På begravningsdagen bör flaggan vara på halv stång fram till dess att begravningen är över. Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i …

Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till 2/3 av stångens höjd (på fasadstänger mitt på stången).