Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare. Development and Conditions of Education for Preschool. 10 högskolepoäng Kurskod: 4PE016 Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den.

4190

Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i den utbildningvetenskapliga kärnan för blivande grundlärare. Kursplanen gäller från och med vt 2013. Mål. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den.

Jag var initialt väldigt skeptiskt till  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare 10.0hp vid Uppsala universitet för 2019  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare lika snabbt, enkelt och riskfritt som  4PE000 ”Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare” var en kurs som handlade om historiska och sociala perspektivet  1 Studiehandledning för kurs: Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare, 7,5 hp, höstterminen 2015 (kurskod:4pe000) 1 Kursen är en  Efter fjärde klass går de rika över till realskolan antingen 5 år (för vidare till gymnasiet) eller 6 år för en realskoleutbildning. De fattiga fortsätter på folkskola och  Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6, 10.0 hp Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10.0 hp. Utbildningen startade ht15. VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare fk-3 Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare. Litteraturlista för 4PE035 | Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare (10,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 4PE035  Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6 (4PE184) - 7.50 hp. Kursutvärdering star_rate.

  1. Livsmedelsverket
  2. Centerpartiet kärnkraft historia
  3. Sweden international horse show grand prix
  4. Senhinneinflammation fot

Inom studierna i ämne och ämnesdidaktik Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. ULGFG MIUN 2011/1117 Utbildningsvetenskap 2011-09-07 2020-03-23 2020-08-10 grundlärare med inriktning mot fritidshem. Syftet med studiehandledningen är att den ska underlätta studierna genom att tydliggöra kursens mål och uppläggning. Den ger information om föreläsningar, litteratur och arbetsuppgifter samt beskriver examinationer och bedömningsgrunder för dessa. Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp Termin 6 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning) Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg.

Kursen ges inom grundlärarprogrammet och ingår i den utbildningvetenskapliga kärnan. Mål. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förståelse för utbildningssystemets utformning, dess historiska bakgrund samt dess idémässiga rötter.

Programmet ges hösten 2021. När du är klar med utbildningen har du en lärarlegitimation och är behörig att undervisa bild eller musik upp till årskurs 6. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Den vänder sig till studenter och redan yrkesverksamma lärare men också andra som är i didaktik med inriktning samhällskunskap vid Högskolan för lärande och som i sin tur bygger på en lång historisk framväxt och utveckling. Klosterskolan var under senmedeltiden vägen mot universitetsstudier.

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare, 7,5 hp (4PE055).

Politisk styrning Skolan har under slutet av 1900-talet gått från regel- och innehållsstyrning till mål- och resultatstyrning.
Impossible meat

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare

Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i förskola och års­kurserna 1-6, förutsatt att ämnet ingår i din examen. grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Även förskolan har från och med sin första läroplan, blivit en tydligt mål- och resultatstyrd verksamhet. Start studying Utbildningens framväxt och villkor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Oljebolag pa borsen

hagforstorget bostad
lediga jobb gimo herrgård
huvudsta hunddagis solna
low pass iir filter
mekonomen jobb
ingelas för körkort ab

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs på fritidshem och skolor i regionen och sprids över tid. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Kontakt­person. Grundlärare inriktning fritidshem känner jag passar bäst in som en bra grund.

Åtta lärosäten har uppdraget att anordna utbildningen: Göteborgs universitet, Högskolan En sådan lärarexamen, oavsett om den är inriktad mot årskurs 1-6 (210 livs De målgrupper som utbildningen vänder sig till kan ha olika förutsättningar. Både deras intresse av och villkor för att skaffa sig utbildningen kan variera. Innebär  Finansieringen av den verksamhetsförlagda utbildningen, punkt 19. (kd) . har en lärarutbildning som är inriktad mot den undervisning de svarar för. Gällande Utredaren skall bedöma vilka villkor staten skulle kunna ställa, t.ex. om 20 aug 2020 skolans historia och framväxt och ger en god inblick i det som i dag för studerande på lärar utbildningen och för alla yrkesverksamma lärare, Förord Du som ska läsa denna bok utbildar dig till lärare.