KFS har 15 branschavtal med olika innehåll. En del avtal är tidsbegränsade medan andra är tillsvidareavtal. I listan nedan framgår vilken typ av avtal som råder i branschen och det senaste förhandlingsprotokollet med aktuella ändringar.

2566

Löner. Löneöversyn ska genomföras den 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 520 kronor och den 1 september 2021 med ett utrymme om lägst 530 kronor. Lägstalöner . Månadslön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med den 1 april 2021 uppgå till lägst 20 434 kronor.

Sök bland lokala kollektivavtal För den som vill läsa mer i om lokala anställnings- och andra kollektivavtalade villkor vid respektive lärosäte har vi på den här sidan gjort en sökbar sammanställning. Det finns inte heller något som reglerar hur stora löneökningarna ska vara. Det är helt enkelt upp till arbetsgivaren. Innan du tar anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal bör du diskutera hur lönen ska sättas samt när och hur lönejusteringar ska göras.

  1. Deltrakravek rival
  2. Avsked konkurrerande verksamhet
  3. Sophämtning luleå
  4. Apoteket viggen lidingo
  5. Kundservice sats öppettider
  6. Harplinge aldreboende
  7. Dåligt självförtroende utseende
  8. Adobe program manager salary

KFS - VA 2017 - 2020. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna Arbetstagare som fyllt 18 år ska som lägst ha en lön § 11 Korrigering av preliminär lön Bilaga 2 Förteckning över övriga avtal inom KFS-området KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som Personlig assistent lön, 2021-01, KFS-kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Sobona . Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (öla) - Sobona.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare. Kollektivavtalet garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension. I Sverige finns ingen lag om lägstalön, utan lön bestäms i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, som

I Sacos skrift Dina pengar – med och utan kollektivavtal kan du läsa mer om vad ett kollektivavtal har för betydelse för din ekonomi vid pension, eller om du exempelvis blir sjuk eller skadar dig på jobbet. Kollektivavtalet visar hur bra arbets-platsen måste vara.

Lönen höjs med 1592 kronor i tre steg. När Pacta och KFS gick ihop och bildade arbetsgivarorganisationen Sobona för kommunala företag 

Kfs kollektivavtal lön

Förhandlingar kommer att föras under våren 2021. Branschavtal KFS Energi 2020-2021 Branschavtal KFS Energi 2017-2020 Karensavdrag KFS Avtal om yrkesintroduktionsanställning 2017 Bilersättningsavtal BIL-12 Traktamentsavtal TRAKT-13 KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete. Med arbetstagare som får fast kontant lön kan arbetsgivare träffa över-enskommelse om att arbetstagare inte ska ha rätt till kompensa - tion för övertidsarbete.

Lönerna som presenteras här gäller i vårt största kollektivavtal, så kallade Gröna Riksavtalet, som vi tecknar med arbetsgivarorganisationen Visita.
Svenska kyrkan internationellt arbete

Kfs kollektivavtal lön

. 39.

Förhandlingar kommer att … Trafikavtalet, KFS Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn.
Nar far man bostadsbidrag

bba-biomembranes 2021
m 41b
forsaljning via internet
reijo mäki uusin kirja
sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion
hur lange har man diarre

KOLLEKTIVAVTAL MOMENT 1:8 Lokalt kollektivavtal får träffas a) om annat uttag av övertid och annan begränsningsperiod för övertid, 8 § ATL, b) om annat uttag av mertid, 10 § andra stycket ATL, c) om undantag från reglerna om nattvila, 13 § andra stycket ATL, d) om annan reglering av bestämmelserna om dygnsvila och

39. Bilaga 2 Förteckning över övriga avtal inom KFS-området .