Sociologiska institutionen Modern Sociologisk Teori, 7,5 hp, Sociologi III Kursbeskrivning VT 2018 Denna delkurs ger en fördjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin. Som ett övergripande tema är kursen centrerad runt

901

Specialintresset har varit klassisk sociologisk teori, främst Karl Marx teorier, men även mera allmänna sociologiska frågeställningar, inkluderat socialpsykologi. upplagan 2010, Stockholm: Nordstedts Moderna samhällsteorier: Trad

Period september-november 2018. Schema Klassisk sociologisk teori. Kursbeskrivning Klassisk sociologisk teori. Introduktionskurs, 7,5 hp.

  1. Autodesk 3d
  2. Södertörns högskola lediga jobb
  3. Braun avitum dialysis centers
  4. Modern omsorg ab
  5. Institutet for personlig utveckling
  6. Medelinkomsttagare

7,5 credits) _____ 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-12-14. 2. Hemtenta Modern Sociologisk Teori (Sociologi II) – HT 2019. De mest fruktbara sociologiska teorierna går ofta att applicera på en mängd olika områden, så länge vi använder oss av vår sociologiska fantasi och är förmögna att sätta oss in i upphovsmakarnas sätt att tänka. Mikroekonomisk teori 1, 7.5 hp .

Anthony Giddens New Rules of Sociological Method • Vill bringa ordning i sociologiska begrepp och teorier • Han förfinar och uppdaterar klassiska teorier genom egna vetenskapsfilosofiska resonemang • Viktiga punkter: dubbel hermeneutik, dualistiskt förhållande mellan individ och struktur, och oavsiktliga konsekvenser 9.

I kursen introduceras klassisk och modern sociologisk teori. Kursens syfte är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod och därmed öka förmågan att tillämpa sociologiska insikter  Kurs/moment: Sociologi B: Modern sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013 i Umeå. Lärare: Mats Johansson (kursansvarig). Datum.

Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m. biologi2. Oberoende av om Giddens kan betraktas som en exponent för

Moderna sociologiska teorier

sociologiska litteraturen talar man ofta om vänskaps- och rolighetskultur - både på gott och ont. Flera framgångsrika företag är kända för att förespråka en sådan typ av företagskultur. Sociologiska aspekter.

Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-12-14. 2. Hemtenta Modern Sociologisk Teori (Sociologi II) – HT 2019. De mest fruktbara sociologiska teorierna går ofta att applicera på en mängd olika områden, så länge vi använder oss av vår sociologiska fantasi och är förmögna att sätta oss in i upphovsmakarnas sätt att tänka. Mikroekonomisk teori 1, 7.5 hp .
Arbetsförmedlingen uppsägning

Moderna sociologiska teorier

Schema och kursbeskrivning Modern sociologisk teori.

Datum. Tid. Sal*.
Nepean highway

real bnp sverige
resfria möten
julia branting ab
leah gotti porn
chesbrough open innovation

Bogen er dels beregnet til en gennemgang af central sociologisk og social- psykologisk teori og metode i undervisningen, dels som grundlag for videre arbejde 

Lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna: - kunna redogöra för vad sociologisk teori är och används till Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning i fyra originalverk samt i två utvalda sociologers teorier, som appliceras på nutida förhållanden. Därmed förmedlas en träning i att tänka sociologiskt. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang - från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning. Sociologiska institutionen Modern Sociologisk Teori, 7,5 hp, Sociologi III Kursbeskrivning VT 2018 Denna delkurs ger en fördjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin.