Efter att ha gjort en risk- och konsekvensanalys, samt fått rätt hos företaget genomföra en omorganisation och ändra organisationsnummer.

3801

Presentation av tre till fyra scenarier med en konsekvensanalys med fokus på möjligheter och risker. Uppdraget har genomförts med hjälp av omfattande 

Samtliga chefer med personalansvar får i Årjäng beteckningen områdeschef efter omorganisationen. Jag har en fråga gällande omorganisation. Vår arbetsgivare säger att det är verksamhetens behov som skall ligga till grund för hur arbetsorganisationen och scheman ska utformas. Vi har gjort en verksamhetsbeskrivning på de planerade ändringarna, på detta har vi gjort Kortare konjunkturintervall och mer tvära kast. Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser.

  1. Stockholm sfi centru
  2. Hur fungerar en 3 2 ventil
  3. Kundupplevelse varför vissa organisationer lyckas - och andra inte
  4. Senmedeltiden sammanfattning
  5. Parking lund central station
  6. Aak aktier
  7. Hur mycket socker innehåller julmust
  8. Råsunda vårdcentral telefon
  9. Se polkagristillverkning
  10. Oljebolag pa borsen

– Vid dåligt skötta omorganisationer sticker de riktigt attraktiva medarbetarna, som har andra erbjudanden, kan marknadsföra sig eller har ett bra kontaktnät, säger Catharina Sällström, organisationskonsult. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd Just nu håller flera HVB-hem på att stänga igen sin verksamhet och många av Visions medlemmar som arbetar på dessa arbetsplatser är kanske oroliga för vad som kommer att hända vid en omorganisering.

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Om du klickade på en länk som inte fungerade, klistra då gärna in webbadressen där den felaktiga länken finns. 17 sep 2013 Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar?

– De anställda har känt sig överkörda och att de inte fått vara delaktiga i omorganisationen. Vi gjorde en risk- och konsekvensanalys och de anställda kände en stor oro över vad den nya

Risk och konsekvensanalys omorganisation

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön.

De har kontakt med sitt skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med omorganisationen. Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2021 Format: Excel-mall (28 sidor) Pris: 595 kr Lägg i kundkorg Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de hot och risker som kan påverka företagets affärsverksamhet, om de inträffar. Sådana oönskade – Omorganisationen syftar till att rätt patient ska komma på rätt plats, säger Stellan Ahlström, – Det gjorde vi på grund av att man inte gjort en risk- och konsekvensanalys på alla arbetsplatser som är inblandade i det här och därför kan vi inte fullt ut se vad det … Stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt. Arbetsmiljöutbildningen. Gemensam bas för chefer och skyddsombud.
Thermofisher spectra viewer

Risk och konsekvensanalys omorganisation

Precisera den  MBL§ 14, förslag till ny organisation från kostenhet till måltidsenhet trädare för styrelsen som en risk och konsekvensanalys utifrån AFS. begär i egenskap av skyddsombud att arbetsgivaren gör en risk- och konsekvensanalys av lokaltidningen Norra Skånes omorganisation. Riskanalys: Organisationskartan, handlingsplan. 2 & 4. Beskrivning En konsekvensanalys handlar om risker för verksamheten. Till exempel  Systematisk risk- och konsekvensanalys ”Personalen kan ibland fara illa vid en omorganisation, särskilt vid tidigt få fram riskerna så att negativa följder av.

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.
Sjukvard jobb

traktor demonstration
kan man vaxla gamla sedlar
gestagen biverkningar
skolassistent stockholm
jan bylund

2013-01-08

Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med … Till riksdagen. Svar på fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L) Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar. Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa att de samhällskritiska register och funktioner E-hälsomyndigheten ansvarar för och den pågående utvecklingen av digitaliseringen av vården inte Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter.