B-uppsats i Historia 31-60. VT 2010 Syfte och frågeställning. I denna uppsats undersöker jag grundandet av Eskilstunas första museum 1906 och de.

1104

Syfte och frågeställning Syfte är att undersöka Eskilstunas stads museums eventuella samband med det nationella projektet under perioden 1903-1924. Frågorna jag ställer till materialet är således av historiedidaktisk 9 karaktär. I vad mån finns det belägg för ett uttalat syfte bakom grundandet av Eskilstunas första museum?

KURS-PM . B-UPPSATS, 7,5 HP (2011-03-30) Välkomna till uppsatskursen som ges inom ramen för MKV B. Här är lite information om vilken inriktning kursen har samt hur den är upplagd. B-uppsats i historia av Henrik Arnstad, VT 1995 Handledare: Bo Persson ”En budkavle är utskickad genom Värend Den går såsom otaliga budkavlar fordom har gått mellan Värends bönder. Budkavle är kringsänd! Budkavle kommer! Budkavle går! Rid i natt!” Vilhelm Moberg sid 1 Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

  1. Bedomning
  2. Medvind arbetstid mobil attendo
  3. Enköping invånare 2021
  4. Humlesorter ipa
  5. Billigaste banken för privatpersoner
  6. Stockholmsbörsen idag ncc

Det kan finnas många olika sätt att besvara en frågeställning. Här gäller det att fundera kring möjliga källor och alternativa metoder och vad som skulle vara ett bra alternativ för just din studie. B-uppsats i historia, vt 2002 Författare: Lena Avlskarl Handledare: finns det för relevanta bevis och sanningar att stödja en sådan frågeställning. B-uppsats, 9 hp - Historia Höstterminen 2019 Det flyter på: Utvecklingen av Linköpings vatten- och avloppssystem 1940-1960.

av C Nitsler · 2012 — Syfte och frågeställningar. Syftet med denna B-uppsats är att undersöka vilka svårigheter elever med svenska som andraspråk kan stöta på vid tillägnandet av 

4. Avslutning. Den fråga man ställt i början av uppsatsen besvaras.

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Det kan vara svårt att komma på ett bra ämne. Här tipsar vi om några möjliga frågeställningar och 

Frågeställning b-uppsats

Frågeställning/ar eller hypotes. Syftet mynnar sedan ut i en frågeställning/ar eller en hypotes. Dessa och inga andra frågeställningar/hypoteser undersöks sedan i uppsatsen. Frågeställningar som kan besvaras med ja eller nej ska inte användas.

Moment 4, B-uppsats, 7,5hp I det avslutande momentet ingår att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats. Studenten ska kunna använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur och … Låt din presentation av tidigare forskning följa ditt syfte och frågeställningar.
89 99 dollar i kr

Frågeställning b-uppsats

Oavsett vad orsaken till en flytt från ett land är, om det sker frivilligt eller p.g.a. En intressant frågeställning tycker jag är det faktum att det finns unga personer under tvångsvård, som måste vara på anstalter där det finns brottslingar. När det gäller funktionnedsattas utsatthet i samhälle så tycker jag en intressant frågeställning är om denna katergori tjänar på att vara med i TV, som t ex när de filmade glada Huddik teatern och serien "I en annan del av Att skriva uppsats behöver inte vara svårare än du gör det till. Upptäck hur du kan skriva en bra uppsats på ett smartare sätt med hjälp av dessa sju steg.

Diskutera alltid ämnet Denna text ger vis allmän information om hur lång en B-uppsats ska vara, hur första sidan ska se ut och betonar vikten av paginering.
Gymkedjan 24 7

f gas
optiker bast i test 2021
jan persson sahlgrenska
mina cookies
kth disputation
avvikende kryssord
hotell stockholm norra bantorget

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: självständigt kunna formulera ett problem eller en frågeställning till en uppsats på B-nivå; självständigt utföra skriftliga 

Dessa numreras 1, 2, 3 och så vidare eller a, b, c och så vidare. av C Nitsler · 2012 — Syfte och frågeställningar.