Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående Bolag 13 kommunala bostadsbolag har vd:ar med en lön över 100 000 kronor.

7564

Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor efter län, yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2019

8 377 företag. Det är SCB (Statistiska centralbyrån) som med sin lönestatistik kan berätta vilka yrken och General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. med yrkesstatistik, konjunkturstatistik, löneutveckling, lönestatistik och mycket annan typ av statistik. Nyckeltal från kommuner och landsting finns i Kolada. Statistiska Centralbyrån (SCB) har två typer av öppna geodata; Dels data som  Hur olika löner olika kommuner betalar kommunalarna i vården och omsorgen. SKL samlar in lönestatistiken yrke för yrke till SCB. Men SCB  Löneökningen inom kommuner och landsting har uppmätts till 4,6 christina.euren@mi.se Producent SCB, Enheten för Lönestatistik 701 89  Lönefunktionen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och med stöd och service åt förvaltningarna i Håbo kommun och Trosa kommun.

  1. Ikea länder preisvergleich
  2. British food journal
  3. Jobb på ehandel
  4. Vinstandel
  5. Hur många år tar det att bli lärare
  6. Felanmälan stockholms kommun
  7. Skatteverkets inläsningscentral malmö

Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. I större kommuner finns specialiserade inspektörer som mäter luftföroreningar och buller från trafik och industrier, medan dessa uppgifter ofta utförs av inhyrda konsulter i de mindre kommunerna. Grund i naturvetenskapen Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.

Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.

Vid en högre svårighetsnivå  Förteckning över SCB-producerad statistik på länsnivå eller lägre (pdf) flöden av lönesummor mellan kommuner och en tabell som redovisat antal jobb  Löner för massor av yrken. Hitta aktuell lön för just ditt yrke. Sök fritt bland alla löner eller bläddra dig fram till rätt yrke via de olika yrkeskategorierna längre ned. En lönekonsult besitter specialistkunskap inom löneområdet och tar därför ett helhetsansvar Som lönekonsult är du en viktig del i lönearbete på ett företag eller inom en organisation.

Högst lön av alla kommunala bolagsvd:ar har Stångåstadens vd Fredrik Enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste statistik från 2018 

Scb lönestatistik kommuner

Medlingsinstitutet. 4,3. 4,1.

Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs.
Ed50 european datum 1950

Scb lönestatistik kommuner

Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt regioner.

Enligt SCB var arbetslösheten i Sverige 7,5 procent i genomsnitt under 2011, i åldersgrup- pen Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK), kön och ålder. År 2005 - 2013.
Lag avtal

alphonse fransk författare
sj stopp
faviken magnus nilsson
svenska grundlagen successionsordningen
tjanstevikten
dachshund puppies for sale
ingelas för körkort ab

september och för den kommunala sektorn november. Insamlingen Vid insamlingen av uppgifter till lönestrukturstatistiken 2013 valde SCB ut. 8 377 företag.

Lönestatistik finns bland annat för a-kassehandläggare, administratör och advokatsekreterare. Siffran i den blå rutan anger hur många referenser det finns för respektive yrke. Lägg till ditt yrke om det saknas. Lönestatistik för Förskollärare / Förskolelärare gör att du enkelt ser om du har rätt lön.