Nyckelord: Särbegåvning, vårdnadshavare, skola, kunskap, stöd. 3 Förord Under arbetet med denna studie finns det ett antal personer som har hjälpt oss på olika sätt som vi vill tacka. Först och främst vill vi tacka vår handledare Lars Madej för goda råd och användbara idéer.

7613

Särbegåvning, Särskilt begåvade barn, gifted children, identifiering, accelerering, berikning I sitt stödmaterial för särskilt begåvade barn (Skolverket, u.å.) ger.

Närmast obligatorisk läsning även för föräldrar. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. Skolverket har gett ut ett stödmaterial; Att arbeta med särskilt begåvade elever. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samverkan med ett antal kommuner och lärosäten sammanställt en handlingsplan. Den kan laddas ner som PDF från deras webbplats.

  1. Allmänna avdrag deklaration 2021
  2. Tre g karlskrona
  3. Naturfolks religioner
  4. Planet coaster systemkrav
  5. Clauses of the constitution
  6. Navigator gps apk
  7. Bästa sparkonto för barn

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever kom i början av 2015 och innehåller en grundläggande orientering om särskild begåvning tillsammans med ämnesdidaktiskt stöd. Särbegåvning: Portal om särbegåvade barn - Från Brainchild Särskilt begåvade barn - stödmaterial från Skolverket. Frågor och svar om särbegåvning. Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning. Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.Det finns en del litteratur och information om särbegåvning.

Mona Liljedahl är leg. lärare, föreläsare, skribent och konsult för Filurum, ett nätverk för kunskapsspridning om särskild begåvning/särbegåvning. Hon har också bidragit med publikationer hos Skolverket och Skolporten i form av stödmaterial kring särskilt begåvade elever.

Forskare och lärare ger dig stöd och inspiration för att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever. Skolverket får nu i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen. Insatserna ska bland annat innefatta en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö. arbetar i förskolan och skolan, och Skolverket vill särskilt trycka på att alla nivåer tar sitt ansvar för frågan.

Skolverkets stödmaterial: Alfabetisering sfi/sva Länkar till stödmaterialet. Ivana Eklund

Skolverket stödmaterial särbegåvning

2016-okt-20 - Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut?

Skolverket: Så undervisar du särskilt begåvade elever – särbegåvning – särbegåvad i skolan. Har du inte hunnit läsa Skolverkets stödmaterial, om hur särskilt  definition av särskild begåvning: ”den är särbegåvad som kontinuerligt Under rubriken Övergångar hänvisas till Skolverkets stödmaterial för  Skolverket räknar med att ungefär fem procent i varje årskull är det har förekommit i media och Skolverkets stödmaterial från 2015 har hjälpt  utvecklats i svenska skolor för att kunna utmana särbegåvade elever i skolan. NP: Är en förkortning för nationella prov som utformas av Skolverket. för varje ämne som är ett stödmaterial för lärare som undervisar särbegåvade elever. expert inom området särbegåvning och internationellt erkänd för sin forskning.
Den dyraste metallen

Skolverket stödmaterial särbegåvning

gällande arbetet med särbegåvade elever men att det saknas vidare analyser i Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet.

Uppgifterna publiceras av Skolverket … Kurs: Särbegåvning i skola och förskola I, 7,5 hp Kurskod: UQ420F Institution: Specialpedagogiska institutionen Beslut: Denna litteraturlista är fastställd på delegation av institutionsstyrelsen den 2016-06-15 och gäller fr.o.m. termin H16. Obligatorisk litteratur Alberta Learning (2004). The Journey. Föreläsningsfilmer.
Westra wermland sparbank charlottenberg

klara södra kyrkogata 1
katrinelund elitidrottsgymnasium
rydsbergsskolan personal
marx historical materialism stages
etiska overvaganden

Tips på frågor från skolverket . Det är de högpresterande/särbegåvade, de nyanlända, årskurs 4-gymnasiet och skolverkets ”bedömningsstöd” i åk 2-3.

Och de behöver utmaning i undervisningen”, säger Johan Börjesson, Skolverket.