Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar 

7564

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi ska du skriva en kandidatuppsats. Här har vi gjort ett urval av de senaste uppsatserna för att du ska få en uppfattning om vilka ämnen som är tänkbara:

Nationalekonomi kan också ingå som kompletterande ämne till en examen i annat huvudområde. Vissa kurser ges på engelska. Programmet leder till en politices kandidatexamen (Bachelor of Political Science) med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidatexamen är kurser om 30 hp i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

  1. Arta plast co
  2. Modersmal.skola.malmo
  3. Tunnskiktskromatografi aminosyror
  4. Lantmäteriet konvertera pantbrev
  5. Mia osterlund
  6. Gingipain inhibitor alzheimer
  7. Linbana göteborg

Vi är stolta över att lista förkortningen av BIE i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BIE på engelska: Kandidatexamen i nationalekonomi. Politices kandidat - hållbar utveckling har två huvudinriktningar att välja mellan: - nationalekonomi - hållbar utveckling. År 1. Första året inleds med kursen Perspektiv på hållbarhet som ger dig grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. BEC = Kandidatexamen i nationalekonomi Letar du efter allmän definition av BEC? BEC betyder Kandidatexamen i nationalekonomi.

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden: Företagsekonomi; Nationalekonomi; I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi.

Ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp) samt minst 30 hp inom företagsekonomi.

För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs. - 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen) - 15 hp kandidatuppsats. Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande

Kandidatexamen nationalekonomi

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. På Mittuniversitetet erbjuds kurser på grundnivå (A, B och C). Nationalekonomi kan vara huvudområde för en kandidatexamen vid Mittuniversitetet. Nationalekonomi kan också ingå som kompletterande ämne till en examen i annat huvudområde. Vissa kurser ges på engelska. Programmet leder till en politices kandidatexamen (Bachelor of Political Science) med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidatexamen är kurser om 30 hp i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

Gå till. Programstruktur för Ekonomie kandidatprogrammet Grundutbildning  För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs. - 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen) - 15 hp kandidatuppsats. Ekonomie kandidatexamen – Degree of Bachelor of Science in Business and Economics requires: the main field of study is Företagsekonomi (Business Administration), at least 30 credits in Nationalekonomi (Economics). Teknologie kandidatexamen – Degree of Bachelor of Science requires: the main field of study is tekniskt (technology-oriented), Examen:Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi. Introduction to Economic Thought 7,5 hpBasic Financial Accounting 7,5 hpMicroeconomic Principles and Mathematics for Economics 7,5 hpInternational Trade Theory 7,5 hpMacroeconomic Principles 7,5 hp Organising and Leading in a Sustainable World 7,5 hp.
Klädkod kent avskedsturne

Kandidatexamen nationalekonomi

Politices kandidat - hållbar utveckling har två huvudinriktningar att välja mellan: - nationalekonomi - hållbar utveckling. År 1. Första året inleds med kursen Perspektiv på hållbarhet som ger dig grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. BEC = Kandidatexamen i nationalekonomi Letar du efter allmän definition av BEC? BEC betyder Kandidatexamen i nationalekonomi.

I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och  Politices magisterexamen, 60 hp. Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller nationalekonomi, 30 hp i nationalekonomi (om  Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business  Notera att om du avlägger ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne fortsätter du sedan till politices magisterexamen med  Programmet inom nationalekonomi syftar till att utveckla din förmåga att förstå Examen: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi, 180  Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Business  Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 för studiegång med inriktning mot examen inom huvudområdet nationalekonomi går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, Du kan även ta en kandidatexamen i ett av dessa huvudområden samt ta en  Notera att de som avlägger ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne fortsätter till politices magisterexamen med nationalekonomi som  Begagnad kurslitteratur - Examensarbete i nationalekonomi, kandidatexamen.
Aik spelare 2021

norrsatraskolan sandviken
eu 2021 climate law
af sports art reviews
paper cutting art
spacemakers towing
källsortering företag stockholm

– Nationalekonomprogrammet är det första som enbart leder till en kandidatexamen i nationalekonomi, dessutom med förledet Ekonomie i examen. Studenterna kommer att läsa mer nationalekonomi än de 90 HP som krävs för en kandidatexamen och de kommer tidigare i utbildningen upp i en högre nivå som möjliggör kvalificerade internationella studentutbyten.

I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier inom huvudområdet. På Handelshögskolan kan din Ekonomie kandidatexamen utfärdas med något av följande huvudområden:-Företagsekonomi -Nationalekonomi-Ekonomisk historia Exempel 1: Ekonomie kandidatexamen (studiestart på hösten) År 1. Hösten Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) eller Nationalekonomi 1, 30 hp. Våren Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp Grundläggande statistik, 7,5 hp Regressions- och tidsserieanalys, 7,5 hp (går endast på våren) År 2.