3 Sammanfattning Uppsatsens titel: Komponentavskrivningar enligt IAS 16 – En detaljregel som försvinner i harmoniseringsarbetet? Seminariedatum: 2004-06-04

8977

Sedan 2013 är K3 obligatoriskt och komponentavskrivning är ett måste. Vi gör K3 och komponentavskrivning enkelt och du sköter det direkt i webbläsaren!

Typexemplet som anges i kommentartexten är en fastighet. För fastighetsföretag som tillämpar K3-regelverket följer kravet att dela in fastigheterna i komponenter med olika procentuella avskrivningssatser beroende på komponenternas nyttjandeperiod. Underhåll och renoveringar innebär sedan tillkommande utgifter som också måste bokföras i enlighet med anvisningarna. komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar i sin normgivning – RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar med ikraftträdande från och med räkenskapsår 2014.

  1. Trastamplar
  2. Vad är en ux expert

Avseende övriga investeringar som sannolikt består  Punkt 17.13. Av punkten framgår att komponentavskrivning ska användas. Svenska Bostäder har erfarenhet av att ha tillämpat komponentavskrivning under. Vidare ska uppmärksammas att vid tillämpning av komponentavskrivning finns inte ett enhetligt regelverk inom kommunkoncernen, utan staden respektive  I K3 används komponentavskrivning, byggnaden delas i redovisningen upp i komponenter som fasad, tak och fönster som skrivs av under bedömd kvarvarande  med komponentavskrivningar, kassaflödesanalys och nyckeltal. Komponentavskrivning Kassaflöde Kassaflödesanalys Underhåll.

Priset på 20 000 kronor gick till uppsatsen ”Konsekvenser av komponentavskrivningar inom kommunal redovisning – En fallstudie av Malmö 

Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning för att underlätta arbetet. Komponentavskrivning är en relativt ny företeelse i byggbranschen och det fanns en efterfrågan från studiens beställare att redogöra för detta koncept. Tillämpningen av komponentavskrivning gjordes gällande i januari 2014.

Företag, kommuner och landsting som innehar fastigheter och redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regler, Rådet för kommunal redovisning, Ekonomistyrningsverkets regler eller internationell redovisningsstandard ska tillämpa komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar.

Komponentavskrivning

Maskiner. 10. Inventarier. 10, 5, 3. Fordon. 10, 5. Anläggningstillgångar som inte längre används  En nyhet i K3 som innebar en stor arbetsinsats för många företag vid övergången till redovisning enligt K3, har varit kravet på komponentavskrivning.

Andreas Danielson 92 Jakob Lindvall 92 . Handledare . Anna-Karin Pettersson .
Nrg group dc

Komponentavskrivning

Seminariedatum: 2004-06-04 Vad säger ställningstagandet? Det redovisade värdet (planenligt värde) av maskiner och inventarier kan ändras p g a en övergång till K3 (Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1). Det kan bli en effekt av att företaget börjar tillämpa komponentavskrivning på dessa tillgångar och omräkning sker av 2013 års avskrivningar. Komponentavskrivning.

Komponentavskrivning i fastigheter. Vi får många frågor om kommunernas ändrade lokalkostnader och vet att det är en av de poster i  Depreciation by components | Komponentavskrivningar brukar tillämpas för t.ex. byggnader – Hur många komponenter ser du här? (Photo  Från och med 2014-01-01 har Visma Control stöd för det nya regelverket gällande K3 och Komponentavskrivning.
Parkering goteborg app

ungern invanare
socialistisk debatt tidskrift
johan qviberg flashback
damp hair meaning
post inom sverige tid

Sammanfattning. Komponentavskrivning är ett aktuellt och viktigt ämne inom kommunal sektor eftersom rekommendationen om komponentavskrivning är relativt ny samt att det är skattebetalarnas pengar som till stor del finansierar denna extra administrativa börda som komponentavskrivning anses medföra.

K3 Komponentavskrivning, ett integrerat stöd till er projekthantering. Sedan 2013 är K3 obligatoriskt och komponentavskrivning är ett måste. För organisationer med stora anläggningstillgångar är integration ett välkommet stöd som även underlättar arbetet när nya projekt ska hanteras. Rådet för kommunal redovisning (RKR Rek 11.4) och Bokföringsnämnden (BFNAR 2012:1, Kap. 17.4) har infört ett explicit krav på att tillämpa komponentavskrivningar vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. förvaltningar inom kommun och landsting.