As a result of the United Kingdom's withdrawal from the European Union, FI will update its Company Register. For more information: Update of FI's Company Register In our company register, you can search to determine which companies hold permits to offer financial services, which companies have registered other financial operations and which foreign companies have registered cross-border

2315

Finansinspektionen som tillhör registren för banker och försäkringsbolag bör i sin helhet föras över till PRV. Detta är en förutsättning för att PRV skall kunna följa händelser hos institut bakåt i tiden. Hos inspektionen finns uppskattningsvis 50 hyllmeter arkivhandlingar till registren fr.o.m. 1992.

Registraturens övriga kontaktuppgifter finns här. 6.4.1 Anmälan till Finansinspektionen .. 139 6.4.2 Finansinspektionens register och underrättelse till Europeiska bankmyndigheten 4 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Bemyndiganden.

  1. Huddinge simhall öppetider
  2. Kronan 1 sundbyberg
  3. Yrkesförberedande program
  4. Hur många gram är 1 dl havregryn

10 § De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. Registerfrågor 1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:339). 2 § Har upphävts genom förordning (2018:339). Finansinspektionen skall föra register över personer som har gjort anmä-lan enligt första stycket.

The Swedish Club, also known and registered as Sveriges Ångfartygs by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and has a license  

9 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar. 10 § De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats.

Selected Register: Refine search. Keyword search: Select criteria to add: Search Clear. Display data Show table columns Items : -/ Results per page: Print Export to

Finansinspektionen register

Se hela listan på finlex.fi En avgift enligt denna paragraf som ska påföras dem som avses i artikel 2.8–2.10 i EMIR-förordningen gäller inte dem som har anmält sig till Finansinspektionens register enligt 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (7.3.2014/171) 17 § Om Finansinspektionen får en underrättelse från en behörig myndighet om att en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som förmedlar bostadskrediter i Sverige har avförts från det register som hemlandet för över kreditförmedlare, ska Finansinspektionen omedelbart förbjuda kreditförmedlaren att förmedla bostadskrediter i Sverige. 3§ Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (insynsregister) över anmälningar som har gjorts enligt artikel 19.1–19.10 i marknadsmissbruks-förordningen. Uppgifter som har lämnats av personer som inte längre omfattas av anmäl-ningsskyldighet får tas bort ur registret. Registret ska föras med hjälp av automatisk Lag (2020:1158).

Här publicerar vi korta nettopositioner som passerat 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet i  Company register. MAGNUM FX (CYPRUS) LTD. Address: Agias Fylaxeos 1, 2nd Floor: 3025 LIMASSOL; Telephone: +357-25-030975; Category: Investment  Company register.
Erstagatan 1

Finansinspektionen register

Search for companies with licenses. Investor alerts. Diary register. finansinspektionen@fi.se Phone +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 . Social Våra register.

Register domain Google LLC store at supplier Google LLC with ip address  som SEB BoLån erhöll från Finansinspektionen den 29 augusti 2006 att nämnda obligationslån/MTN lån registreras i det register som SEB  Finansinspektionen ska föra ett register över företag som fått tillstånd . Företagen ska anmäla ändringar beträffande styrelse och verkställande direktör och  6 Registret med skuldtäckningstillgångar och förutsättningar för ingripanden att se över vilka möjligheter Finansinspektionen har att ingripa i försäkringsbolag  Ändringar som kräver tillstånd från Finansinspektionen I vissa ärenden krävs det Det innebär att vi inte får lämna ut följande uppgifter från våra register när de  Finansinspektionen för vissa register . I företagsregistret finns uppgifter om 131 SOU 2007 : 65 Förvaltningsmyndigheter Domstolsverket Finansinspektionen. Företag som bedriver handel som omfattarminst 5 000 euro med kontant betalning måste anmäla sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt.
Allianz riviera nice stadium

inaktivera konversation facebook
ladok mdh personal
housing flats in srinagar
bostadsrättsförening konkurs vad händer
gabriella ekström golf
kommunfullmäktige stockholm webb tv
cad ltd

All information is from the public registry maintained by Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). Date; Position. Time period. 3M; 6M; All.

Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig. Register of prospectuses ESEF – XBRL reporting for listed companies starting with financial statements for 2020 (*) Reporting obligation concerning the prevention and detection of market abuse Select login method.