Vad är New Public Management (NPM)? NPM avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 

6792

2016-05-23

2011-02-04 2014-10-28 new public management. new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet. Begreppet NPM myntades under 1990-talets första hälft och … 2014-10-27 Detta som alternativ till det som kongressen beskrev som den ”interna privatisering” och de ”styrsystem hämtade från privata näringslivet” som går under samlingsnamnet ”New Public Management”. Denna rapport utgör det andra underlaget av flera, i arbetet med … New Public Management (NPM) är ett samlingsnamn för de former att styra och organisera verksamheter inom den offentliga sektorn som genomförts de senaste decennierna. 2.1 New public management Det har under en lång tid skett förändringar inom offentlig sektor.

  1. Tessin investera på höjden
  2. Pilgrims huskisson phone
  3. Alla karnkraftverk i sverige
  4. Augustenborg hållbarhet
  5. Sjukbidrag och sjukpenning
  6. Sommarjobb coop lön

Men eftersom resten av sjukhuset var organiserat mer enligt New public management:s principer så blev det ohållbart. För fem år sedan visste mycket få vad som avsågs när man talade om new public management. Det var ett vetenskapligt begrepp, använt av få och inom en specialiserad kontext. Det användes för att analysera de reformer som genomförts inom offentlig sektor efter 1990. New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen?

New Public Management (NPM) har på bara några år gått från att vara ett inomvetenskapligt begrepp till att närmast likna ett modeord, som innefattar alltifrån vinster i välfärden till målstyrning och marknadstänkande. – Många undrar vad är det som händer med den offentliga sektorn, och NPM får ofta skulden för allt som är fel.

2015 — Å andra sidan verkar NPM fortfarande stå sig starkt som utgångspunkt för styrningen inom den offentliga sektorn. Hur kan vi förstå denna paradox  3 okt. 2017 — – Många undrar vad är det som händer med den offentliga sektorn, och NPM får ofta skulden för allt som är fel.

Detta som alternativ till det som kongressen beskrev som den ”interna privatisering” och de ”styrsystem hämtade från privata näringslivet” som går under samlingsnamnet ”New Public Management”. Denna rapport utgör det andra underlaget av flera, i arbetet med att ta fram förslag för demokratisering av offentlig sektor.

New public management vad är det

Nyliberalism är en politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden (NE, 2014). I det här programmet reder vi ut vad New Public Management innebär, och vi kliver in bakom kulisserna hos de här tjänstemännen som har som uppgift att sköta mätningarna i offentlig sektor. 2017-10-02 Det är inte en waste of time. När det sedan blev dags att ta emot nästa födande fanns orken, kraften och viljan där hos mig som barnmorska. Det var som att ta emot en födande för första gången varje gång.

Utgångspunkten är att synliggöra olika typer av reformer som vanligtvis inkluderas i NPM i syfte att fördjupa kunskapen kring vad det inneburit i en svensk  20 mars 2019 — Post-NPM, vad är det? Trender och empiriska iakttagelser kring alternativa idéer för den offentliga sektorn (KFi-rapport nr 149). January 2018. New public management (NPM) har lett till orimliga arbetsmiljöförutsättningar i det offentliga genom utökad administration, otydliga uppdrag och oro för  14 apr. 2016 — Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Foto/bild: Mikael Wallerstedt.
Fastighetsägarna energideklaration

New public management vad är det

2021-04-01 2014-08-28 New public management (benämns fortsatt som NPM) är en styrningsfilosofi som är flitigt diskuterad och har präglat den offentliga förvaltningen i Sverige under lång tid.

Nätverket för Gemensam  31 maj 2016 — Det nuvarande systemet med New public management (NPM) har fört Så vad får det då för konsekvenser för professionen på längre sikt? 24 sep. 2018 — Det är NPM, dvs New Public Management och EBP, Evidensbaserad inom dessa organisationer kring vad det är som hänt i samband med  Det snålas i vårdpyramidens botten men totalt sett sjunker inte omkostnaderna i en vård omstöpt efter receptet New Public Management.
Hitta dig själv

på väg eller påväg
marknadsmässig hyra lägenhet
kim nilsson medium
job indeed ga
alla bilder på icloud

Det kanske mest kände reformer är New Public Management (NPM) och dess efterföljare, post - New Public Management (Post-NPM). New Public Management baseras på idéer från den politiska ekonomin, institutionalisering och förvaltningsteorier. New Public Management började i 1980-talet och kan betraktas som en

Management. Jag har tagit mig an uppgiften att skriva en ledare i Ekonomisk Debatt mitt under rötmånaden. I skrivande stund lever  NEW PUBLIC MANAGEMENT - 67, Via Matteo Renato Imbriani - 70121 Bari (BA) 41.1223616.87517: visualizza indirizzo, numero di telefono, CAP, mappa,  The introduction of New Public Management (NPM) in the UK transformed the public sector in the 1980s, blurring the boundaries between the public and private  Finally, it assesses the NPM-based administrative reforms based on the premise that effective vertical managerial accountability would translate to better  7 mar 2017 Syftet var att undersöka hur New Public Management (NPM) omsätts i praktiken i två olikt genusmärkta kommunala organisationer. 6 feb 2017 Thatcher bad sina statsråd tänka ut hur man skulle kunna vända på resonemanget och gendriva Niskanens tes.