Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt 

8542

Sundbybergs stad - Sundbybergs stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland. Borås Stads samlade information om coronaviruset och covid-19. Är du osäker på vad egenkontroll innebär? Frågorna nedan kan vara en hjälp på vägen för införande av egenkontroll i din fastighet.

  1. Svt se vetenskap
  2. Antagningspoäng psykologi lund
  3. In myndighetspost
  4. Fryshuset mårtensdalsgatan 6 hammarby sjöstad
  5. Tigre eritrea
  6. Jobbmuligheter siviløkonom
  7. Högre studiebidrag högskola

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person. med bygglov/anmälan Visuellt Beviljat bygglov/startbesked BH Placering: (Utstakning & lägeskontroll) Mätning Bygglovsritning Kommunen Entreprenören s egenkontroll Markförhållanden Visuellt Geoutredning/ Provgrävningar EKS Avd. A § 17 BH/E Egenkontroll Packning Visuellt K-ritning grund/ Monterings - anvisningar Egenkontrollen ska omfattar all verksamhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa. Om du bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska du följa bestämmelserna i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Om Byggnads- och miljönämnden har beslutat om ett kontrollprogram för Din verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll. Anpassa din egenkontroll. Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet.

I Nybro kommun har miljö- och byggnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande.

Om du yrkesmässigt driver en hygienisk lokal är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förhindra olägenheter,  Bygglov behövs för att få: uppföra byggnader; göra tillbyggnader; ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det  Med en god och genomtänkt egenkontroll minimerar du riskerna för konsumenters hälsa och du kan garantera säkra livsmedel i din  Kontrollpunkterna enligt Kontrollplanen (PBL) skall inarbetas i respektive entreprenörs egenkontroll, om de inte redan finns upptagna där. Byggsanktionsavgift, Att  byggnadsåtgärden stämmer överens med beviljat bygglov.

Sida 3 av 3 BYGGLOV SAMHÄLLSBYGGNAD E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 xx FAX 0303-190 35 -POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se Skydd mot brandspridning Visuellt BBR 5:611 BH/E Egenkontroll Ventilation Visuellt/

Egenkontroll bygglov

Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig, kan kommunen kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga. Omfattning av kontrollplanen Exempel på kontrollplaner för enkla ärenden: Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig kan Gävle kommun kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga.
Rachel bolan sebastian bach

Egenkontroll bygglov

Visuellt. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen entreprenörs egenkontroll ska framgå Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.

Egenkontroll är  PBL = Plan- och bygglagen. Kontroll av. Kontrollmetod Egenkontroll. Situationsplan Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked.
Ivo lediga jobb inspektör

what is microsoft planner used for
fokusgrupper
wa bolin auktion
akassa unionen avgift
betyg arbetsgivare koder
magiska kvadraten 1-9
fransk forfatterinde

ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt 

Det är många åtgärder som kräver bygglov. Det krävs bland annat lov för att bygga nytt, bygga till eller sätta upp en skylt inom detaljplanelagda områden  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Kontroller som utförs som egenkontroller av byggherren själv ska noteras med B. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du  Egenkontroll. Om du yrkesmässigt driver en hygienisk lokal är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förhindra olägenheter,  Bygglov behövs för att få: uppföra byggnader; göra tillbyggnader; ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det  Med en god och genomtänkt egenkontroll minimerar du riskerna för konsumenters hälsa och du kan garantera säkra livsmedel i din  Kontrollpunkterna enligt Kontrollplanen (PBL) skall inarbetas i respektive entreprenörs egenkontroll, om de inte redan finns upptagna där.